Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


118. Терапевтична стоматологія (спеціаліст)

4. "Некарiознi захворювання зубiв"


На вестибулярнiй поверхнi фронтальних зубiв є щiльнi, гладкi, округлої форми дефекти твердих тканин, що супроводжуються пiдвищеною чутливiстю до температурних i хiмiчних подразникiв. Дiагноз
- ерозiя твердих тканин [100]
- некроз твердих тканин [0]
- клиновидний дефект [0]
- початковий карiєс [0]
- патологiчне стирання [0]


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів