Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


118. Терапевтична стоматологія (спеціаліст)

4. "Некарiознi захворювання зубiв"


Метод дослiдження, що дозволяє провести ранню диференцiальну дiагностику тетрациклiнового забарвлення зубiв вiд змiн кольору зуба при гемолiтичнiй хворобi новонароджених чи прийомi залiза
- пальпацiя [0]
- перкусiя [0]
- вакуумна проба [0]
- люмiнiсцентне дослiдження [100]
- рентгенографiя [0]


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів