Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


110. Хірургія

10. "Серцево-судинна хірургія"


Який порядок розташування перелічених вроджених вад серця відповідає частоті їх виявлення від найбільшої до найменшої:
- Дефект міжшлуночкової перегородки - коарктація аорти - відкрита артеріальна протока - тетрада Фалло - дефект міжпередсердної перегородки [0]
- Відкрита артеріальна протока - тетрада Фалло - коарктація аорти - дефект міжшлуночкової перегородки - дефект міжпередсердної перегородки [100]
- Тетрада Фалло - відкрита артеріальна протока - дефект міжшлуночкової перегородки - коарктація аорти - дефект міжпередсердної перегородки [0]
- Коарктація аорти - дефект міжпередсердної перегородки - тетрада Фалло - відкрита артеріальна протока - дефект міжшлуночкової перегородки [0]
- Відкрита артеріальна протока - дефект міжшлуночкової перегородки - дефект міжпередсердної перегородки - коарктація аорти - тетрада Фалло [0]


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів