Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


110. Хірургія

10. "Серцево-судинна хірургія"


Який порядок розташування перелічених набутих вад серця відповідає частоті їх виявлення від найбільшої до найменшої:
- Аортальний стеноз - аортальна недостатність - мітральний стеноз - мітральна недостатність - трикуспідальний стеноз - трикуспідальна недостатність [0]
- Аортальна недостатність - мітральна недостатність - мітральний стеноз - аортальний стеноз - трикуспідальна недостатність - трикуспідальний стеноз [0]
- Мітральний стеноз - аортальний стеноз - аортальна недостатність - мітральна недостатність - трикуспідальна недостатність - трикуспідальний стеноз [100]
- Мітральна недостатність - мітральний стеноз - аортальна недостатність - аортальний стеноз - трикуспідальна недостатність - трикуспідальний стеноз [0]
- Мітральний стеноз - мітральна недостатність - трикуспідальна недостатність - трикуспідальний стеноз - аортальна недостатність - аортальний стеноз [0]
- Аортальний стеноз - трикуспідальний стеноз - мітральна недостатність - мітральний стеноз - аортальна недостатність - трикуспідальна недостатність [0]


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів