Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


110. Хірургія

10. "Серцево-судинна хірургія"


Вкажіть основний принцип лікування вологої гангрени пальців стопи:
- Консервативне лікування до утворення демаркаційної лінії [100]
- Консервативне лікування до відторгнення змертвілих тканин [0]
- Консервативне лікування до розповсюдження гангрени на стопу [0]
- Ампутація в межах здорових тканин [70]
- Ампутація на межі здорових і змертвілих тканин [0]


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів