Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


110. Хірургія

10. "Серцево-судинна хірургія"


Який із наведених симптомів є складовою частиною синдрому хронічної абдомінальної ішемії:
- Приступоподібні ангінозні болі в животі, що виникають після прийому їжа на висоті травлення [90]
- Дисфункція кишки [80]
- Прогресуюче схуднення [70]
- Жодний із перелічених симптомів [0]
- Усі перелічені симптоми [100]


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів