Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


106. Фізіотерапія

6. "Імпульсні струми постійного напрямку з низькою частотою імпульсів"


Укажіть фізичну величину обернено пропорціональну імпульсному струму
- частота [100]
- полярність [0]
- потужність [0]
- сила [0]
- тривалість [0]


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів