Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


106. Фізіотерапія

46. "Фізичні фактори у лікуванні хворих із системними захворюваннями"


Який метод не доцільно застосовувати при системній склеродермії низького ступеня активності і хронічному перебігу І стадії
- Індуктотермія на проекцію надниркової залози і на уражені суглоби [0]
- Електрофорез - методи [0]
- ДМХ на проекцію надниркових залоз і на уражені суглоби [0]
- Сульфідні ванни 150-400 мг/л H2S [100]
- Електрофорез лідази [0]


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів