Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


106. Фізіотерапія

37. "Лікувальна фізкультура"


Укажіть основні форми ЛФК, які використовуються в гострій стадії інсульту
- Ходіння з підтримкою [0]
- Присідання [0]
- Ранкова гігієнічна гімнастика [0]
- Пасивна гімнастика при певному положенні хворого [100]
- Активні вправи з навантаженням [3]


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів