Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів

1. Акушерство і гінекологія
2. Алергологія
3. Анестезіологія
4. Бактеріологія
5. Вірусологія
6. Гастроентерологія
7. Гематологія
8. Геріатрія
9. Гігієна дітей та підлітків
10. Гігієна праці
11. Гігієна харчування
12. Неврологія (спеціаліст)
13. Дерматовенерологія
14. Дієтологія
15. Дитяча алергологія
16. Дитяча анестезіологія
17. Дитяча гастроентерологія
18. Дитяча гінекологія
19. Дитяча гематологія
20. Дитяча дерматовенерологія
21. Дитяча ендокринологія
22. Дитяча імунологія
23. Дитячі інфекційні хвороби
24. Дитяча кардіоревматологія
25. Дитяча неврологія
26. Дитяча нефрологія
27. Дитяча онкологія
28. Дитяча ортопедія і травматологія
29. Дитяча отоларингологія
30. Дитяча офтальмологія
31. Дитяча патологічна анатомія
32. Дитяча психіатрія
33. Дитяча пульмонологія
34. Дитяча стоматологія
35. Дитяча урологія
36. Дитяча фтизіатрія
37. Дитяча хірургія
38. Ендокринологія
39. Ендоскопія
40. Епідеміологія
41. Загальна гігієна
42. Клінічна лабораторна діагностика
43. Інфекційні хвороби
44. Кардіологія
45. Комбустіологія
46. Клінічна біохімія
47. Клінічна імунологія
48. Комунальна гігієна
49. Лабораторна генетика
50. Лабораторна імунологія
51. Лабораторні дослідження хімічних факторів навколишнього середовища
52. Лікувальна фізкультура
53. Медицина невідкладних станів
54. Медична генетика
55. Наркологія
56. Неврологія
57. Нейрохірургія
58. Неонатологія
59. Нефрологія
60. Онкогінекологія
61. Онкологія
62. Онкооториноларингологія
63. Онкохірургія
64. Організація і управління охороною здоров'я
65. Провізор - організатор
66. Ортопедія і травматологія
67. Ортопедична стоматологія
68. Ортодонтія
69. Отоларингологія
70. Офтальмологія
71. Паразитологія
72. Патологічна анатомія
73. Педіатрія
74. Підліткова терапія
76. Провізор - аналітик
77. Провізор загального профілю
78. Провізор
79. Променева терапія
80. Проктологія
81. Професійна патологія
82. Психіатрія
83. Психотерапія
84. Пульмонологія
85. Радіаційна гігієна
86. Радіонуклідна діагностика
87. Ревматологія
88. Рентгенологія
89. Рефлексотерапія
90. Санологія
91. Сексопатологія
93. Спортивна медицина
94. Судинна хірургія
95. Судово-медична експертиза
96. Судово-психіатрична експертиза
97. Сурдологія
98. Терапевтична стоматологія
99. Терапія
100. Токсикологія
101. Торакальна хірургія
103. Трансфузіологія
104. Урологія
105. Ультразвукова діагностика
106. Фізіотерапія
107. Фтизіатрія
108. Функціональна діагностика
109. Хірургічна стоматологія
110. Хірургія
111. Хірургія серця і магістральних судин
112. Стоматологія
114. Загальна практика-сімейна медицина (спеціаліст)
115. Урологія (спеціаліст)
116. Дитяча нейрохірургія
117. Радіологія-діагностика (спеціаліст)
118. Терапевтична стоматологія (спеціаліст)
119. Лікувальна фізкультура-спортивна медицина (спеціаліст)
120. Загальна практика-сімейна медицина
121. Лабораторні дослідження фізичних факторів навколишнього середовища
122. Лабораторні дослідження факторів навколишнього середовища
123. Імунологія
127. Радіологія
163. Онкохірургія (спеціаліст)
301. Судово-медична імунологія
302. Медична психологія
303. Судово-медична криміналістика
304. Дезінфекційна справа
305. Судово-медична гістологія
306. Судово-медична токсикологія
307. Судово-медична цитологія
308. Суднова медицина


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів